Uncategorized

Syarat Akad Jual Beli

SYARAT AKAD JUAL BELI 19 Januari, 2024 Syarat-syarat sahnya suatu jual beli meliputi syarat pelaku akad dan syarat-syarat barang PERTAMA, SYARAT-SYARAT ORANG YANG MENGADAKAN AKAD JUAL BELI : Keduanya sama-sama ridho, tidak ada unsur paksaan. Jika salah satunya terpaksa, maka syarat akad jual beli menjadi tidak sah Allah Azza Wa Jalla berfirman : Hai orang-orang …

Syarat Akad Jual Beli Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top